Հանդեսի հիմնական նպատակն է հրատարակել բարձրակարգ գիտական հետազոտություններ, ինչպես նաև գիտական շրջանականերին ծանոթացնել հայագիտության նվաճումներին:

Published: 2019-07-12

Articles