Ռաֆայել դե Նոգալեսի հուշերը իբրև պատմական սկզբնաղբյուր

  • Նաիրա Պողոսյան ԵՊՀ
Keywords: Ռաֆայել դե Նոգալես, Մեհմեդ Նեջաթի Քութլու, Հայոց ցեղասպանություն, Վանի ինքնապաշտպանություն, հուշագրություն, «ճակատագրի զինվոր»

Abstract

-

Author Biography

Նաիրա Պողոսյան, ԵՊՀ

թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու (nairapoghosyan@ysu.am)

Published
2018-12-23