The Problem of Liberty of Female Sexuality and its Exposure in Hagop Oshagan’s Prose

  • Marine Ghazaryan YSU
Keywords: women, morals and customs, inner world, lust, sexual love, self-awareness, problem of love and sex, instincts, subconscious impulses, sexuality and heredity, sexuality and social environment, religion

Abstract

Հոդվածում համադրական հերմենևտիկայի մեթոդով քննարկվել են սփյուռքահայ գրող և քննադատ Հակոբ Օշականի «Խոնարհները» ժողովածուի և «Ծակպտուկը» վեպի հերոսուհիների սեռականության ազատության և դրա պատկերման խնդիրները: Հերոսուհիների վարքագիծը և գործունեությունը պայմանավորող ներհոգեկան և արտաքին պատճառները լուսաբանվել են ֆրոյդիզմի և ֆեմինիստական քննադատության տեսանկյունից: Հաշվի են առնվել նաև Օշական քննադատի տեսակետները իր իսկ երկերի վերաբերյալ: Սիրո և սեռի մասին մինչ այժմ օշականագիտության մեջ եղած արծարծումները քննարկվել են նաև գենդերի այսօրեական եզրաբանության մեկնակետից և տեսական այն հիմնավորումներով, որ այսօր շրջանառվում է գիտական գրականության մեջ: Քննությամբ պարզվում է, որ Օշականի նպատակն է խորությամբ բացահայտել հայ կնոջ հուզաշխարհը, ապացուցել, որ նրան ևս բնորոշ է մարմնավոր սերը, և մարդու կատարյալ երջանկությունը պայմանավորված է հոգու և մարմնի ներդաշնակությամբ:

Author Biography

Marine Ghazaryan, YSU

PhD student at the Chair of modern Armenian Literature of YSU (marinekazaryan@ysu.am)

Published
2018-12-23