Աշոտ Հովհաննիսյան, Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Սարգիս Բալդարյան ԵՊՀ

Abstract

Աշոտ Հովհաննիսյան, Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը: Հրատարակության պատրաստեց Վարուժան Պողոսյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, 190 էջ + 1 ներդիր

Author Biography

Սարգիս Բալդարյան, ԵՊՀ

ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ (sargis.baldaryan@gmail.com)

Published
2018-12-23