Էդվարդ Դանիելյան, Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Էդիկ Մինասյան ԵՊՀ

Abstract

Էդվարդ Դանիելյան, Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը), Երևան, Մեկնարկ, 2017, 240 էջ

Author Biography

Էդիկ Մինասյան, ԵՊՀ

պատմության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (history@ysu.am)

Published
2018-12-23