Սուրեն Սարգսյան, Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակականքաղաքական կյանքը և «Արմենիա» պարբերականը

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Գեղամ Հովհաննիսյան ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Abstract

Սուրեն Սարգսյան, Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակական-քաղաքական կյանքը և «Արմենիա» պարբերականը, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2018, 493 էջ

Author Biography

Գեղամ Հովհաննիսյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու (vahagn1990hovhannisian@mail.ru)

Published
2018-12-23