ՀԱՊՀ Բանբերի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի սույն համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների տեսության և նախագծման զարգացման մի շարք հարցերի: Ներկայացված նյութերը շոշափում են ժամանակակից արտադրության հիմնախնդիրները, զարգացնում տեսական հարցեր. դրանք հրատարակվում են առաջին անգամ:

Published: 2019-03-20

Articles