• 2 (17)/2014
  Vol 17 No 2 (2014)

  ՀՊՃՀ “Բանբեր” ամսագրի “Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն” սերիայի սույն համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի նախագծման և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների զարգացման մի շարք հարցերի լուսաբանմանը: Ներկայացված նյութերը շոշափում են ժամանակակից արտադրության առավել ուշագրավ հիմնախնդիրները, զարգացնում տեսական և գործնական հարցադրումներ:

 • 1 (21) / 2018
  Vol 21 No 1 (2018)

     Ձեր սեղանին է Հայասատանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբեր ամսագրի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի 2018 թ. առաջին համարը, որում ներկայացված են տեսական և կիրառական հետազոտությունների նոր արդյունքներ մեխանիկայի, մեքենագիտության, մեքենաշինության, տրանսպորտային համակարգերի ոլորտներում:

 • 1 (20) / 2017
  Vol 20 No 1 (2017)

  Ձեզ է ներկայացվում ՀԱՊՀ Բանբերի «Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն» սերիայի 2017 թվականի առաջին համարը։

 • 1 (19) / 2016
  Vol 19 No 1 (2016)

  Հինգերորդ տարին է, ինչ հրատարակվում է ՀԱՊՀ-ի վերակառուցված Բանբերը: Գիտական  լայն ընդգրկույթով  պոլիտեխնիկական համալիր հանդեսն այսօր միավորում է տեխնիկական գիտությունների` Համալսարանին բնորոշ հիմնական բնագավառներում մասնագիտացված վեց պարբերականներ (սերիաներ), որոնցում հրապարակվում են ինչպես համալսարանի ամբիոնների և շուրջ 2 տասնյակ հետազոտական լաբորատորիա­ների, այնպես էլ նրա գիտական գործընկեր - կազմակերպությունների նորագույն հետազոտությունների արդյունքները:

 • 1 (18) / 2015
  Vol 18 No 1 (2015)

  ՀԱՊՀ Բանբերի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի սույն համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների տեսության և նախագծման զարգացման մի շարք հարցերի: Ներկայացված նյութերը շոշափում են ժամանակակից արտադրության հիմնախնդիրները, զարգացնում տեսական հարցեր. դրանք հրատարակվում են առաջին անգամ:

 • 2 (21) /2018
  Vol 21 No 2 (2018)

  Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայասատանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի 2018 թ. Հերթական համարը (N2, 2018): Հանդեսի երեք թեմատիկ բաժիններում զետեղված են 8 հոդվածներ, որոնցում ներկայացված են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում և ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ստացված տեսական և կիրառական հետազոտությունների վերջին արդյունքները մեխանիկայի, մեքենագիտության և մեքենաշինության բնագավառներում:

 • 1 (17) / 2014
  Vol 17 No 1 (2014)

  ՀՊՃՀ «Բանբեր» ամսագրի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» սերիայի սույն համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների տեսության և նախագծման զարգացման մի շարք հարցերի: 

 • 2 (20) / 2017
  Vol 20 No 2 (2017)

  Ամսագրի այս համարում զետեղված են ուշագրավ հոդվածներ մեխանիկայի, մեքենագիտության, մեքենաշինության, տրանսպորտային համակարգերի, հիդրոտեխնիկայի և հիդրավլիկայի տեսության և պրակտիկայի զարգացման բնագավառներում, որոնք, բացի գիտական տեխնիկական նորույթից, ունեն մեծ հեռանկարներ և կիրառման ոլորտներ:

 • 2(19)/2016
  Vol 19 No 2 (2016)

  Այս համարում բացվել է հանդեսի նոր բաժին` "Հիդրոտեխնիկա և հիդրավլիկա”, որում ներկայացված են արգելապատնեշի վրա տուրբուլենտ սելավային հոսանքի հարվածի խնդիրը և սելավային հոսքերի հարվածի ուժի ստույգ հաշվարկը:

 • 2 (18) / 2015
  Vol 18 No 2 (2015)

  ԱՊՀ Բանբերի «Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն» հանդեսի այս համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների տեսության և նախագծման  զարգացման մի շարք հարցերի: Ներկայացված նյութերը հրատարակվում են առաջին անգամ և շոշափում են ժամանակակից արտադրության բավականին ուշագրավ հիմնախնդիրներ և զարգացնում տեսության հարցեր: