ԱՊՀ Բանբերի «Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն» հանդեսի այս համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների տեսության և նախագծման  զարգացման մի շարք հարցերի: Ներկայացված նյութերը հրատարակվում են առաջին անգամ և շոշափում են ժամանակակից արտադրության բավականին ուշագրավ հիմնախնդիրներ և զարգացնում տեսության հարցեր: 

Published: 2019-03-20

Articles