Ամսագրի այս համարում զետեղված են ուշագրավ հոդվածներ մեխանիկայի, մեքենագիտության, մեքենաշինության, տրանսպորտային համակարգերի, հիդրոտեխնիկայի և հիդրավլիկայի տեսության և պրակտիկայի զարգացման բնագավառներում, որոնք, բացի գիտական տեխնիկական նորույթից, ունեն մեծ հեռանկարներ և կիրառման ոլորտներ:

Published: 2019-03-21

Articles