Ձեր սեղանին է Հայասատանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբեր ամսագրի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի 2018 թ. առաջին համարը, որում ներկայացված են տեսական և կիրառական հետազոտությունների նոր արդյունքներ մեխանիկայի, մեքենագիտության, մեքենաշինության, տրանսպորտային համակարգերի ոլորտներում:

Published: 2019-03-22

Articles