ՀՊՃՀ «Բանբեր» ամսագրի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» սերիայի սույն համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների տեսության և նախագծման զարգացման մի շարք հարցերի: 

Published: 2019-03-19

Articles