Ձեզ է ներկայացվում ՀԱՊՀ Բանբերի «Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն» սերիայի 2017 թվականի առաջին համարը։

Published: 2019-03-21

Articles