ՀՊՃՀ “Բանբեր” ամսագրի “Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն” սերիայի սույն համարը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի նախագծման և մեքենաշինական տեխնոլոգիաների զարգացման մի շարք հարցերի լուսաբանմանը: Ներկայացված նյութերը շոշափում են ժամանակակից արտադրության առավել ուշագրավ հիմնախնդիրները, զարգացնում տեսական և գործնական հարցադրումներ:

Published: 2019-03-19

Articles