Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայասատանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի 2018 թ. Հերթական համարը (N2, 2018): Հանդեսի երեք թեմատիկ բաժիններում զետեղված են 8 հոդվածներ, որոնցում ներկայացված են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում և ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ստացված տեսական և կիրառական հետազոտությունների վերջին արդյունքները մեխանիկայի, մեքենագիտության և մեքենաշինության բնագավառներում:

Published: 2019-03-22

Articles