Ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա» հանդեսի հերթական համարը: Ընթացիկ համարում հոդվածները բաշխված են հետևյալ խորագրերի ներքո. Ակնարկային հոդվածներ; Էլեկտրա­տեխնիկա, էլեկտրամեխանիկիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր. Չափումներ, հսկում, ախտո­րոշում; Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ; Էներգահամակարգեր և էլեկտրական ցանցեր:

Published: 2019-03-28

Articles