• Vol 20 No 2 (2017)
  Vol 20 No 2 (2017)

  Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Էլեկտրատեխնիկաէներգետիկա» Բանբեր հանդեսի հերթական համարը:

  Իրենց աշխատություններով հեղինակները ընթերցողներին ծանոթացնում են էլեկտրատեխնիկայի և էներգետիկայի զարգացման ժամանակակից միտումներին: Այս համարում զետեղված են հոդվածներ հետևյալ ուղղություններով` Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր. Չափում, հսկում և ախտորոշում, էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրներ:

 • Vol 19 No 2 (2016)
  Vol 19 No 2 (2016)

  Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբեր ամսագրի «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա» հանդեսի հերթական համարը:

  Ընթացիկ համարում ներկայացված են հոդվածներ հետևյալ գիտական ուղղություններով. Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր, Էլեկտրական կայաններ, էներգահամակարգեր և էլեկտրական ցանցեր, չափում, հսկում և ախտորոշում:

 • Vol 18 No 2 (2015)
  Vol 18 No 2 (2015)

  Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Բանբեր» ամսագրի «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա» հանդեսի հերթական համարը:

  Ընթացիկ համարում ներառված են հոդվածներ հետևյալ ուղղություններով. Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր, Էլեկտրական կայաններ, Էներգահամակարգեր և էլեկտրական ցանցեր:

 • Vol 17 No 2 (2014)
  Vol 17 No 2 (2014)

  ՀՊՃՀ-ի ԲԱՆԲԵՐ-ի «Էլեկտրատեխնիկա և Էներգետիկա» հանդեսում ՀՊՃՀ-ի հայցորդների, ասպիրանտների, դասախոսների և գիտահետազոտական ինստիտուտների գիտաշխատողների հետազոտությունների արդյունքներն են: Դրանք կարող են գործնականում օգտակար լինել էլեկտրատեխնիկական սարքերի, էներգահամակարգերի, ատոմային կայանների, ինչպես նաև ոչ ավանդական էներգիայի աղբյուրներին վերաբերող խնդիրների լուծմամբ զբաղված մասնագետներին: 

 • Vol 21 No 1 (2018)
  Vol 21 No 1 (2018)

  Այս համարում ներկայացվում են հոդվածներ՝ նվիրված էլեկտրատեխնիկայի և էներգետիկայի տեսական և հայեցակարգային թեմատիկայի բազմաթիվ և բազմաբնույթ ուսումնասիրություններին` էլեկտրամեխանիկայի, էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրների, էլեկտրական համակարգերի և էլեկտրական ցանցերի բնագավառների հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

 • Vol 20 No 1 (2017)
  Vol 20 No 1 (2017)

  Ընթացիկ համարում հոդվածներ են ներկայացված հետևյալ գիտական ուղղություններով. Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր, չափումներ, հսկում և ախտորոշում, էներգահամակարգեր և էլեկտրական ցանցեր:

  Ակնարկային հոդվածում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման ծրագրերը` մշակված տարբեր ընկերությունների կողմից սկսած 1993 թ. մինչև այսօր:

 • Vol 19 No 1 (2016)
  Vol 19 No 1 (2016)

  Գիտական  լայն ընդգրկույթով  պոլիտեխնիկական համալիր հանդեսն այսօր միավորում է տեխնիկական գիտությունների` Համալսարանին բնորոշ հիմնական բնագավառներում մասնագիտացված վեց պարբերականներ (սերիաներ), որոնցում հրապարակվում են ինչպես Համալսարանի ամբիոնների և շուրջ 2 տասնյակ հետազոտական լաբորատորիա­ների, այնպես էլ նրա գիտական գործընկեր - կազմակերպությունների նորագույն հետազոտությունների արդյունքները:

 • Vol 18 No 1 (2015)
  Vol 18 No 1 (2015)

  Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Բանբեր» ամսագրի «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա» հանդեսի հերթական համարը:

  Ինչպես և ակնկալվում էր, ամսագիրը լայն ճանաչում է վայելում նեղ մասնագետների շրջանում: Մեր ընթերցողները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու էլեկտրատեխնիկայի և էներգետիկայի զարգացման ժամանակակից միտումներին, ինչպես նաև բնագավառի նորարական մշակումներին:

  Ընթացիկ համարում ներկայացված են հոդվածներ հետևյալ ուղղություններով. Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր, չափում, հսկում և ախտորոշում:

 • Vol 21 No 2 (2018)
  Vol 21 No 2 (2018)

  Ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա» հանդեսի հերթական համարը: Ընթացիկ համարում հոդվածները բաշխված են հետևյալ խորագրերի ներքո. Ակնարկային հոդվածներ; Էլեկտրա­տեխնիկա, էլեկտրամեխանիկիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր. Չափումներ, հսկում, ախտո­րոշում; Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ; Էներգահամակարգեր և էլեկտրական ցանցեր:

 • Vol 17 No 1 (2014)
  Vol 17 No 1 (2014)

  Ամսագրի 17-րդ թողարկման առաջին համարը նվիրվել է ՀՊՃՀ-ի 80 - ամյա հոբելյանին: Հոբելյանական համարում տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ Հ.Ա. Թերզյանի ակնարկային հոդվածը՝ նվիրված Հայաստանի էլեկտրատեխնիկական գիտությանն ու արդյունաբերությանը, որում գնահատվել է նաև ՀՊՃՀ-ի դերը հանրապետության էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության զարգացման գործում: