Բանբերի խմբագրական խորհուրդ. Յու. Լ. Սարգսյան (գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ.), Հ.Ա. Թերզյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Խ. Գրիգորյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Գ. Ավետիսյան (պա­տաս­խա­նատու քարտուղար, տ.գ.դ.),  Ս.Գ. Աղբալյան (տ.գ.դ.), Մ.Ք. Բաղդա­սարյան (տ.գ.դ.), Ս.Պ. Դավթյան (ք.գ.դ.), Ս.Հ. Սիմոնյան (տ.գ.դ.),  Ս.Շ. Խրիս­տաֆորյան (տ.գ.դ.) 

Սերիայի խմբագրական խորհուրդ. Մ.Ք. Բաղդասարյան (սերիայի գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ.), Վ.Ս. Սաֆարյան (սերիայի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Ս. Հայրապետյան(սերիայի պատասխա­նատու քարտուղար, տ.գ.թ.), Մ.Ա. Արամյան (տ.գ.դ.), Գ.Վ. Բարեղամյան (տ.գ.դ.), Ժ.Դ. Դավիդյան (տ.գ.դ.), Բ.Մ. Մամիկոնյան (տ.գ.դ.), Ո.Զ. Մարուխյան (տ.գ.թ.), Զ.Ա. Մելիքյան (տ.գ.դ.), Ն.Գ. Նիկիյան (տ.գ.դ.), Վ.Գ. Պետրոսյան (տ.գ.դ.) 

Խմբագիրներ`  Ժ.Ս. Սեյրանյան,  Հ.Ց. Պետրոսյան,  Հ.Զ.Ղազարյան