Այս համարում հրապարակվել են ինչպես գիտական, այնպես էլ կիրառական բնույթի աշխատանքներ: Հետաքրքրություն է ներկայացնում մոդելային լուծույթներից բյուրեղային մանուշակագույն ներկանյութի մաքրման նպատակով լաբորատոր լցվածքավոր ֆիլտրով ՀՀ Գառնու մարզի գլաուկոնիտով մոդիֆիկացված տարբեր մակնիշների փքեցված պեռլիտի սորբման ունակության որոշման հետազոտությունները: Ցույց է տրված, որ մոդելային ջրի ջերմաստիճանի իջեցման դեպքում զգալիորեն մեծանում է գունազրկման արդյունավետությունը:

Published: 2019-03-29

Articles