Հանդեսի սույն թողարկման մեջ ներկայացված են տարբեր նշանակությամբ անօրգանական և օրգանական նյութերի ստացման պրոցեսները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների հետազոտության արդյունքները, դրանց ստացման պայմանները (ջերմաստիճան, ճնշում, փոխազդող նյութերի մանրացման աստիճան, ռեակցիայի արագություն և այլն), որոնք որոշում են տեխնոլոգիայի շահավետությունը և նյութերի արտադրության նպատակահարմարությունը:

Published: 2019-03-29

Articles