Ամսագրի սույն համարում գերակշռում են բնապահպանական խնդիրներին նվիրված հետազոտությունները: Հոդվածները վերաբերում են ադսորբման եղանակով ջրային միջավայրի մաքրման, լեռնահարստացման ֆաբրիկաներում ջրի շրջանառու համակարգերի օգտագործման հարցերին, խոշոր ջրառուների հետևանքով երկրաէկոլոգիական պայմանների փոփոխությունների ուսումնասիրությանը: Ուշագրավ են նաև պոչամբարների տեխնածին ազդեցությունների գնահատմանը և ֆիլտրման հատկությունների ուսումնասիրությանը նվիրված հոդվածները:

Published: 2019-04-02

Articles