Ամսագրի սույն համարում հրապարակվում են հոդվածներ՝ նվիրված ՀՀ բնական հումքի քիմիական տնտեսապես շահավետ մշակման, ինչպես և շրջակա միջավայրի պահպանման տեխնոլոգիական եղանակներին:

Published: 2019-04-03

Articles