Ներկայացվում է ՀՊՃՀ «Բանբեր» ամսագրի «Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ» սերիայի 2014 թվականի երկրորդ համարը, որում զետեղված են հանրապետության ինչպես ճանաչված, այնպես էլ երիտասարդ գիտնականների հետազոտությունների արդյունքները:

Published: 2019-04-01

Articles