Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Published: 2019-03-29

Էդուարդ Վարդանի Չուբարյան. գիտնականը, ուսուցիչը և գիտության կազմակերպիչը (Ակադեմիկոս Էդուարդ Չուբարյանի 80 ամյակին)

Ռոլանդ Ավագյան, Գոհար Հարությունյան, Աշոտ Հովսեփյան, Արամ Սահարյան, Աննա Քոթանջյան

3-5

Magnetic field of strange stars (Տարօրինակ աստղերի մագնիսական դաշտը)

Դավիթ Սեդրակյան, Մեխակ Հայրապետյան, Դ. Բաղդասարյան

47-51