• Volume 114 No 1
  Vol 114 No 1 (2014)

  Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Զեկույցներ հանդեսը լույս է տեսնում տարեկան չորս անգամ, զետեղում է գիտական հետազոտությունների նոր, ոչ մի տեղ չհրապարակված արդյունքներ պարունակող համառոտ, յուրօրինակ հոդվածներ:

 • Volume 114 No 4
  Vol 114 No 4 (2014)

  Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Զեկույցներ հանդեսը լույս է տեսնում տարեկան չորս անգամ, զետեղում է գիտական հետազոտությունների նոր, ոչ մի տեղ չհրապարակված արդյունքներ պարունակող համառոտ, յուրօրինակ հոդվածներ:

 • Volume 114 No 2
  Vol 114 No 2 (2014)

  Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Զեկույցներ հանդեսը լույս է տեսնում տարեկան չորս անգամ, զետեղում է գիտական հետազոտությունների նոր, ոչ մի տեղ չհրապարակված արդյունքներ պարունակող համառոտ, յուրօրինակ հոդվածներ:

 • Volume 114 No 3
  Vol 114 No 3 (2014)

  Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Զեկույցներ հանդեսը լույս է տեսնում տարեկան չորս անգամ, զետեղում է գիտական հետազոտությունների նոր, ոչ մի տեղ չհրապարակված արդյունքներ պարունակող համառոտ, յուրօրինակ հոդվածներ: