• Vol 17 No 1 (2014)
  Vol 17 No 1 (2014)

  Հանդեսի ներկա թողարկան մեջ տեղ են գտել սերիայի ուղղվածության գիտական ոլորտների ժամանակակից հիմնախնդիրներին առնչվող հարցեր, որոնք, բացի տեսական նոր դրույթներից, բովանդակում են նաև գործնական խնդիրներ:

 • Vol 20 No 2 (2017)
  Vol 20 No 2 (2017)

  Ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Բանբեր» հանդեսի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա» սերիայի հերթական համարը:

 • Vol 19 No 2 (2016)
  Vol 19 No 2 (2016)

  Ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Բանբեր» հանդեսի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա» սերիայի հերթական համարը:

 • Vol 18 No 2 (2015)
  Vol 18 No 2 (2015)

  Հանդեսի ընթացիկ թողարկումն ընդգրկում է հանդեսի ուղղվածության  ժամանակակից գիտական որոշ հիմնախնդիրների լուծման ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական տեսանկյունները:

 • Vol 17 No 2 (2014)
  Vol 17 No 2 (2014)

  Հանդեսի ներկա թողարկան մեջ տեղ են գտել սերիայի ուղղվածության գիտական ոլորտների ժամանակակից հիմնախնդիրներին առնչվող հարցեր, որոնք, բացի տեսական նոր դրույթներից, բովանդակում են նաև գործնական խնդիրներ:

 • Vol 21 No 1 (2018)
  Vol 21 No 1 (2018)

  Մեր հանդեսը հիմնադրվել է 1998 թվականին` «Մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարում» խորագրով, իսկ հետագայում (2012թ.) վերանվանվել է ՀԱՊՀ-ի Բանբերի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա»  սերիայի` զուգահեռաբար ստեղծվել են ևս 5 սերիաներ` «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա», «Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում», «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն», «Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ», «Հիդրոլոգիա և Հիդրոտեխնիկա» (մինչև 2015թ.) անվանումներով` ամբողջացնելով ՀԱՊՀ-ի Բանբերը, որը կարևորագույն դեր է խաղացել և ներկայում էլ խաղում է նորագույն գիտական հետազոտությունների ըստ ամենայնի պրոպագանդման ասպարեզում:

 • Vol 20 No 1 (2017)
  Vol 20 No 1 (2017)

  Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում դեռևս 1998 թվականին հիմնադրված ՀՊՃՀ «Մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարում» հանդեսի իրավահաջորդը հանդիսացող Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա» սերիայի հերթական համարը:

 • Vol 19 No 1 (2016)
  Vol 19 No 1 (2016)

  Բանբերը: Գիտական  լայն ընդգրկույթով  պոլիտեխնիկական համալիր հանդեսն այսօր միավորում է տեխնիկական գիտությունների` Համալսարանին բնորոշ հիմնական բնագավառներում մասնագիտացված վեց պարբերականներ (սերիաներ), որոնցում հրապարակվում են ինչպես համալսարանի ամբիոնների և շուրջ 2 տասնյակ հետազոտական լաբորատորիա­ների, այնպես էլ նրա գիտական գործընկեր - կազմակերպությունների նորագույն հետազոտությունների արդյունքները:

 • Vol 18 No 1 (2015)
  Vol 18 No 1 (2015)

  Հանդեսի ընթացիկ թողարկումն ընդգրկում է հանդեսի ուղղվածության  ժամանակակից գիտական որոշ հիմնախնդիրների լուծման ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական տեսանկյունները:

 • Vol 21 No 2 (2018)
  Vol 21 No 2 (2018)

  Այս տարիների ընթացքում նշված հանդեսներում իրենց գիտական հետազոտությունների բազմաթիվ արդյունքներ են հրապարակել ոչ միայն պոլիտեխնիկականի պրոֆեսորները, դոցենտները, դասախոսներն ու ասպիրանտները, այլև հանրապետության մյուս բուհերի և այլ կազմակերպությունների բազմաթիվ աշխատակիցներ: Հանդեսը, իրավամբ, դարձել է հանրապետության այն առաջատար գիտական հարթակներից մեկը, որտեղ իրենց հետազոտությունների արդյունքներն են ներկայացրել ինչպես մեր հանրապետության, այնպես էլ արտերկրի մեծանուն գիտնականները: