Ջրային պաշարների արդյունավետ օգտագործումը կարևոր դեր ունի շրջակա միջավայրի ներդաշնակության պահպանման գործում: Այս տեսակետից ջրային պաշարների ճիշտ հաշվառումը, ջրային համակարգերի և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնավորված ընդլայնումը այն հիմնահարցերն են, որոնց լուծումները հուսալի նախադրյալներ են ստեղծում ամեն մի երկրի ջրային հարստությունները խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործելու համար:

Published: 2019-04-16

Articles