Ներկայացվում է ՀԱՊՀ-ի «Բանբեր» ամսագրի  «Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաների» հանդեսի 2015 թ. առաջին համարը: Համարի գերակշիռ մասը նվիրված է քիմիական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ կատարված հետազոտություններին և մշակումներին։

Published: 2019-04-03

Articles