Գլխավոր խմբագիր`  Միրզոյան Հ. Ղ.
Խմբագրական խորհուրդ.
Ագլյան Վ. Ռ., Ալեքսանյան Ա. Ս. (պատասխ. խմբագիր), Ավետիսյան Լ. Վ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Բայբուրդյան Վ. Ա., Գոնչար Ն. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Ենգոյան Ա. Փ., Հովակիմյան Ա. Է. (պատասխ. քարտուղար), Պետրոսյան Գ. Հ., Սաֆարյան Ա. Վ., Սիմոնյան Ա. Հ., Վարդազարյան Մ. Ե., Վարդանյան Լ. Գ., Քեռյան Գ. Մ.