Սաղյան Ա.Ս.- գլխավոր խմբագիր 
Մանթաշյան Ա.Հ.- գլխավոր խմբագրի խորհրդատու 
Հովակիմյան Մ.Ժ. – գլխավոր խմբագրի տեղակալ Խառատյան Ս.Լ.- գլխավոր խմբագրի տեղակալ 
Սահակյան Ս.Ս – պատասխանատու քարտուղար 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Արսենտև Ս.Դ. (պատասխանատու խմբագիր), Դանագուլյան Գ.Հ. (պատասխանատու խմբագիր), Խաչատրյան Հ.Գ., Ղոչիկյան Տ.Վ., Տոնոյան Ա.Հ.(պատասխանատու խմբագիր), Փանոսյան Հ.Ա., Բելով Գ.Պ. (ՌԴ), Գևորգյան Վ.Ն. (ԱՄՆ), Դուրով Վ.Ա. (ՌԴ), Հարությունով Վ.Ս. (ՌԴ), Մալեև Վ.Ի. (ՌԴ), Քեհեյան Ե. (Իտալիա)։