Parachlorella Kessleri կանաչ միաբջիջ ջրիմուռի որոշ արտադրողական հատկությունների բնութագրումը

  • Ն. Ք. ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն, Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների լաբորատորիա
Keywords: Միկրոջրիմուռ – Parachlorella kessleri – ֆիզիկաքիմիական անալիզ

Abstract

Ինտենսիվ կուլտիվացման պայմաններում ստացվել են Parachlorella kessleri կանաչ միաբջիջ ջրիմուռի կենսազանգվածի նշանակալի քանակներ: Ուսումնասիրվել է ստացված կենսազանգվածի քիմիական բաղադրությունը: Կելդալի մոդիֆիկացված մեթոդով որոշվել է սպիտակուցների ընդհանուր քանակությունը, այն կազմել է չոր քաշի 43,3 %:

Author Biography

Ն. Ք. ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն, Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների լաբորատորիա

narine_kalantaryan@yahoo.com

Published
2018-12-24