ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Է. Ս. Գևորգյան (գլխավոր խմբագիր), Ռ. Մ. Հարությունյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Ա. Հ. Եսայան (պատասխանատու քարտուղար), Գ.Գ. Գևորգյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Լ. Ռ. Մանվելյան, Ս. Խ. Մայրապետյան, ժ. Հ. Վարդանյան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Յու. Թ. Ալեքսանյան, Ժ. Ի. Հակոբյան, Վ. Պ. Հակոբյան, Ս. Հ. Մովսիսյան, Գ. Հ. Փանոսյան, Լ. Լ. Օսիպյան