Օրգանոմիքսի և կենսահեղուկի տարբեր չափաքանակների կիրառման ժամկետների ազդեցությունը կարտոֆիլի բերքի քանակի և որակական ցուցանիշների վրա

  • Մ. Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
  • Զ. Հ. ՀՈՎԵՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
  • Լ. Լ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
  • Ե. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Keywords: Օրգանոմիքս – կենսահեղուկ – կարտոֆիլ – կիրառման ժամկետներ – բերքի քանակ և որակ

Abstract

Բերված են Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի ոռոգելի մարգագետնային գորշ կիսաանապատային հողերի պայմաններում մշակվող կարտոֆիլի տնկարկներում օրգանոմիքս օրգանական պարարտանյութի և կենսահեղուկի տարբեր չափաքանակների և կիրառման ժամկետների ազդեցության վերաբերյալ դաշտային ու լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները:

Author Biography

Մ. Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

galstyan.merujan@mail.ru

Published
2018-12-24