Bacillus thuringiensis տեսակի հիմքով տեղական բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը ձմեռային երկրաչափի թրթուրների դեմ

  • Ե. Ն. ՉԱՊԱՆՅԱՆ Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրո
  • Մ. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն
Keywords: Ձմեռային երկրաչափի թրթուրներ – Bt տեսակի բակտերիական միջատասպան բակտերիաններ – կենսաբանական արդյունավետություն – ցողում

Abstract

Երթուղային հետազոտություններով բացահայտված է, որ Արագածոտնի մարզի Ձորագլխի անտառփորձատեղամասերն ունեցել են ձմեռային երկրաչափի թրթուրներով բարձր բնակեցվածություն (ընդհանուր առմամբ 2-4 թրթուր/գծմ ճյուղի վրա), որոնց դեմ լաբորատոր, բաժնյակային և արտադրական փորձերում Bacillus thuringiensis տեսակի տեղական միջատասպան բակտերիաններն առանձին ցածր հասակի և ամպլիգոյի ենթաշեմային խտության հետ զուգակցված միջին և հասակավոր թրթուրների դեմ ցուցաբերել են ընդհանուր առմամբ 91,1-98,3% կենսաբանական բարձր արդյունավետություն:

Author Biography

Ե. Ն. ՉԱՊԱՆՅԱՆ, Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրո

elene.chapanyan@mail.ru

Published
2018-12-24