ՀՀ ներկրված չասնենյան ցեղի այծերի վերարտադրությունը վաղ հասակում

  • ՅՈՒ. Գ. ՄԱՐՄԱՐՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
  • Դ. Ս. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
  • Գ. ՅՈՒ. ՄԱՐՄԱՐՅԱՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Keywords: Այծ – զաանենյան ցեղ – առաջին ծնի հասակ – կենդանի զանգված – արտակազմվածք

Abstract

 Հետազոտվել են Ուկրաինայից Հայաստան ներկրված մաքրացեղ զաանենյան այծերի մաքիների և նրանցից ստացված առաջին սերնդի աճը և զարգացումը՝ վերարտադրության վաղ հասակում: Առաջին անգամ Հայաստանում Զաանենյան մաքրացեղերից 474 օրական հասակում ստացվել է առաջին ծինը: Պարզվել է, որ կենդանիների հղիությունը և ծինը ընթացել են նորմալ, իսկ ստացված սերունդը` ապահովել է նորմալ աճի և զարգացման օրինաչափությունը:

Author Biography

Դ. Ս. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

davitnav@gmail.com

Published
2018-12-24