Գլխավոր խմբագիր` Միրզոյան Հ. Ղ.
Խմբագրական խորհուրդ.
Աթանեսյան Ա. Վ., Առաքելյան Ա. Հ., Ասիկյան Ս. Ն., Ավետիսյան Լ. Վ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Գալստյան Գ. Ս., Գոնչար Ն. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Թիլման Ա. (Գերմանիա), Խաչատրյան Ա. Կ. (պատասխ. խմբագիր), Խաչատրյան Կ. Գ., Հովակիմյան Ա. Է. (պատասխ. քարտուղար), Մանասյան Հ. Գ., Մկրտիչյան Ա. Ե., Չորբաջյան Լ. (ԱՄՆ), Սահակյան Ա. Կ., Սիմոնյան Ա. Հ.