Безличность как отражение русской ментальности

  • Диана Газарова ԵՊՀ
Keywords: русская языковая картина мира, датив, безличность, стихийность, инволюнтивность

Abstract

Հոդվածում դիտարկվում են ռուսերենի որոշ կառույցներ, որոնցում սուբյեկտը ներկայացված է որպես իրավիճակին չտիրապետող, ինչ-որ իռացիոնալ ուժի, հանգամանքների ենթարկվող։ Համեմատելով այդ իմաստները հայերենի և անգլերենի հետ՝ հեղինակը եզրակացնում է, որ անդեմությունը բնորոշ է ռուս լեզվամտածողությանը:

Published
2018-09-01