Գլխավոր խմբագիր` Միրզոյան Հ. Ղ.
Խմբագրական խորհուրդ.
Ավետիսյան Լ. Վ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Գազարովա Դ. Յու., Գևորգյան Տ. Մ. (Մոսկվա), Գոնչար Ն. Ա. (գլխ. խմբագրի տեղակալ, պատասխ. խմբագիր), Դենիսենկո Վ. Ն. (Մոսկվա), Լալայան Ս. Ա., Հակոբյան Լ. Գ., Հարությունյան Վ. Ն., Հովակիմյան Ա. Է. (պատասխ. քարտուղար), Մաթևոսյան Լ. Բ., Մխիթարյան Կ. Մ., Ջանփոլադյան Մ. Գ., Սիմոնյան Ա. Հ.