Грамматика и перевод

  • Рузан Грдзелян ԵՊՀ
Keywords: грамматика, перевод, переводная грамматика, теоретическая грамматика, функциональная грамматика, искусство перевода

Abstract

Հոդվածը նվիրված է քերականության և թարգմանության հարաբերակցության ուսումնասիրությանը։ Լեզվագիտության շրջանակներում լեզուն կարող է դիտարկվել տարբեր՝ տեսական և գործառութային քերականության տեսանկյունից, մեկ այլ լեզվի զուգադրությամբ և այլն։ Սույն ուսումնասիրությունը փորձ է ճշգրտելու թարգմանական քերականության սահմաններն ու գործառույթները։

Published
2018-01-09