Из архива Левона Мкртчяна («Федор Александрович бесстрашно говорил-писал правду…». Заметки о Федоре Абрамове. Переписка.)

  • Каринэ Саакянц
Keywords: литературные связи, архив, Ф. Абрамов, Л. Мкртчян, С. Капутикян, контакты, записи, переписка

Abstract

Սույն հոդվածը «Լևոն Մկրտչյանի արխիվից» (ԲԵՀ, 2015, № 1-3, 2018, № 1) ընդհանուր խորագրով հրապարակումների շարքի շարունակությունն է: Հեղինակը ներկայացնում է նյութեր, որոնցում արտացոլված են հետպատերազմական տասնամյակների ռուս արձակի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկի՝ Ֆյոդոր Աբրամովի (1920-1983)՝ հայերի հետ ունեցած կապերն ու նրանցից ստացած տպավորությունները: Հրապարակվում է Ֆ. Աբրամովի և Լևոն Մկրտչյանի նամականին, վերջինիս օրագրային գրառումները, որ արել էր գրողի հետ Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպված հանդիպման ընթացքում: Լուսաբանվում են Ֆ. Աբրամովի և Ս. Կապուտիկյանի բարեկամական ու ստեղծագործական շփումները:

Published
2018-01-09