От формы к значению (вопросы словообразования)

  • Вероника Арутюнян ԵՊՀ
Keywords: համեմատական լեզվաբանություն, բառակազմություն, հիմնական ազգային գաղափարներ, ձևույթներ, իմաստի համադրություն

Abstract

Հոդվածում քննարկվում են համեմատական (հայերեն – ռուսերեն) բառակազմության այնպիսի ձևեր, որոնք թույլ են տալիս բացահայտել երկու ժողովուրդների աշխարհի լեզվական պատկերների միջև եղած տարբերությունը:

Published
2015-01-20