К вопросу персуазивности в художественном тексте

  • Србуи Ламбарджян ԵՊՀ
Keywords: – մարդակենտրոնություն, լեզվամշակութաբանություն, սուբյեկտիվ պերսուազիվ կարգ, գեղարվեստական տեքստ

Abstract

Ինչպես հայտնի է, պերսուազիվ կարգը արտահայտում է խոսողի համոզվածության աստիճանը նախադասության մեջ արտացոլված օբյեկտիվ իրականության հավաստիության վերաբերյալ: Սույն հոդվածը նվիրված է պերսուազիվ կարգի որոշ հնարավորությունների լուսաբանմանը: Հոդվածի նպատակն է մեկնաբանել դիտարկվող կարգի հնարավորությունները գեղարվեստական տեքստի ձևի, գաղափարաիմաստային, փիլիսոփայական, հուզական ծավալի կառուցման մեջ:

Published
2015-01-20