Книга и сад в поэзии Н. Заболоцкого 1930-х годов

  • Каринэ Мхитарян ԵՊՀ
Keywords: գիրք, այգի, միջատ, մարդ, ներդաշնակություն, բանականություն, տարաձայնություն, էթիկա, տիեզերք

Abstract

Գրքի և այգու պատկերները, լինելով ավանդական համաշխարհային գրականության մեջ, Զաբոլոցկու 30-ական թվականների ստեղծագործություններում ստանում են նոր իմաստավորում, որը տարբերվում է նրանց նշանակություններից նախորդ գրականության մեջ, նրանք արտացոլում են բանաստեղծի աշխարհայացքի յուրահատկությունը և նրա վերաբերմունքը XX դարի 30-ական թվականների ողբերգական էջերի հանդեպ.

Published
2015-01-20