Լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատումը և նրա առանձնահատկությունները

Աշխարհագրություն

  • Լ. Մ. Մարտիրոսյան ՇԵՊ
  • Ռ. Ս. Սարգսյան ՇՊՀ
  • Ա. Ա. Գրիգորյան ՇԵՊ
  • Ք. Հ. Հարությունյան ՇԵՊ
Keywords: Northern Armenia, recreation, evaluation, tourism.

Abstract

Հոդվածում ներկայացված են լանդշաֆտների գեղագիտական հատկությունների գնահատման երկու եղանակ` լուսանկարով և հաշվարկային: Այս եղանակները կարելի է օգտագործել տարբեր նպատակներով:

Author Biographies

Լ. Մ. Մարտիրոսյան, ՇԵՊ

Լ. Մ. Մարտիրոսյան
 ՇՊՀ աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: mlevon2003@mail.ru

Ռ. Ս. Սարգսյան, ՇՊՀ

Ռ. Ս. Սարգսյան
ՇՊՀ աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: rudolf-sargsyan@mail.ru

Ա. Ա. Գրիգորյան, ՇԵՊ

Ա. Ա. Գրիգորյան
 ՇՊՀ միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոն, Հայաստան

E-mail: ana_grigoryan88@mail.ru

Ք. Հ. Հարությունյան, ՇԵՊ

Ք. Հ. Հարությունյան
ՇՊՀ աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: harutyunyan.kajik@gmail.com

Published
2019-08-15