Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ

Աշխարհագրություն

  • Ա. Ռ. Ավագյան ԵՊՀ
  • Ս. Ռ. Սուվարյան ԵՊՀ
  • Մ. Հ. Փեթակչյան ԵՊՀ
  • Ն. Ա. Հովհաննեսյան ԵՊՀ
Keywords: tourism, systematic approach, territorial organization, complexity, human capital.

Abstract

Զբոսաշրջությունը աննախադեպ զարգացում է ապրում: Մեծ է նրա դերը հասարակական կյանքի տարածքային կազմակերպման, կայուն մարդկային զարգացման գործընթացի ձևավորման գործում: Խնդիրը կայուն զբոսաշրջային համակարգի ստեղծման մեջ է: Այս գործում մեծ դեր կարող են կատարել աշխարհագրական գիտության չորս մոտեցումները` տարածքայնություն, կոնկրետություն, համալիրություն, գլոբալայնություն, որոնք օգնում են աշխարհագրական միջավայրի բոլոր տարրերի համալիր օգտագործման միջոցով ստեղծել կայուն զբոսաշրջության մոդել:

Author Biographies

Ա. Ռ. Ավագյան, ԵՊՀ

Ա. Ռ. Ավագյան
ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: aavagyan@ysu.am

Ս. Ռ. Սուվարյան, ԵՊՀ

Ս. Ռ. Սուվարյան

ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: marina.petakchyan@ysu.am

Մ. Հ. Փեթակչյան, ԵՊՀ

Մ. Հ. Փեթակչյան
ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: sr.suvaryan@mail.ru

Ն. Ա. Հովհաննեսյան, ԵՊՀ

Ն. Ա. Հովհաննեսյան
ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: nara.hovhan@gmail.com

Published
2019-08-15