Համայնքների խոշորացման գործընթացը և սահմանամերձ, լեռնային ու բարձր լեռնային տարածքներում տարաբնակեցման զարգացման հիմնախնդիրները

Աշխարհագրություն

  • Վ. Ա. Պոտոսյան ԵՊՀ
Keywords: unified communities, decentralization, administrative-territorial division, settlement pattern, transport accessibility, local centre․

Abstract

Վերջին երկու տասնամյակում տեղական մակարդակում ՀՀ վարչատարածքային բաժանման կատարելագործման խնդիրը մշտապես գտնվել է հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Տվյալ հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային մի շարք տարածքներում խոշորացված համայնքների վերակազմավորման առաջարկություններ` հաշվի առնելով նշված տարածքների տեղական մակարդակում տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի առանձնահատկությունները:

Author Biography

Վ. Ա. Պոտոսյան, ԵՊՀ

Վ. Ա. Պոտոսյան
ԵՊՀ Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն,Հայաստան

E-mail: v.potosyan@ysu.am

Published
2019-08-15