Ձմեռային շրջանի մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափություններն Արարատյան դաշտում և նախալեռնային գոտում

Աշխարհագրություն

  • Թ․ Գ. Վարդանյան ԵՊՀ
  • Վ. Գ. Մարգարյան ԵՊՀ
Keywords: air temperature, winter, spatiotemporal distribution, the extreme cold, Ararat Valley and foothill area.

Abstract

Աշխատանքում ուսումնասիրվել, վերլուծվել և գնահատվել են Արարատյան դաշտի և նրա նախալեռնային գոտու ձմեռային շրջանի օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունները և տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները: Որպես ելակետային տվյալներ աշխատանքում օգտագործվել են ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայության ձմեռային շրջանի օդի ջերմաստիճանի փաստացի դիտարկումների օրական միջին և բացարձակ նվազագույն արժեքները: Պարզվել է, որ ուսումնասիրվող տարածքում նկատվում է օդի ջերմաստիճանի ձմեռային շրջանի օրական միջին և էքստրեմալ նվազագույն արժեքների գերազանցապես աճի միտում, այսինքն` ձմեռների մեղմացում:

Author Biographies

Թ․ Գ. Վարդանյան, ԵՊՀ

Թ. Գ. Վարդանյան
ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, Հայաստան

E-mail: tvardanian@ysu.am

Վ. Գ. Մարգարյան, ԵՊՀ

Վ. Գ. Մարգարյան
ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, Հայաստան

Published
2019-08-15