Երկաթի սկառնամագնետիտային տիպի հանքավայրերում երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի կիրառման հիմնավորումը

Երկրաբանություն

  • Գ. Վ. Մարկոսյան ԵՊՀ
Keywords: skarns, iron field, geophysical methods, geomagnetic anomaly.

Abstract

Հոդվածում քննարկված են երկրաֆիզիկական մեթոդների ընտրության և կիրառման հարցեր` կապված սկառնամագնետիտային տիպի երկաթի հանքավայրերի ուսումնասիրման արդյունավետության բարձրացման հետ, ինչպես հանքավայրի քարտեզագրման, այնպես էլ առանձին հանքային մարմիների տեղադրման էլեմենտների որոշման և կանխատեսումային ռեսուրսների գնահատման տեսանկյունից:

Author Biography

Գ. Վ. Մարկոսյան, ԵՊՀ

Գ. Վ. Մարկոսյան
ԵՊՀ Երկրաֆիզիկայի ամբիոն, Հայաստան

E-mail: g.markos@ysu.am

Published
2019-08-15