Return to Article Details Անշարժ գույքի գների ինդեքսի վերլուծությունը, ըստ «Նամբեո» հիմնադրամի գնահատականների Download Download PDF