Социоэнергетика и акупунктура как новая социальная технология

СОЦИОЛОГИЯ

  • Э. Р. Григорьян Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна
Keywords: социология, социальная инженерия, социоэнергетика, социальная энергия, социальная технология, акупунктура, динамическая гармония

Abstract

Հոդվածում զարգածվում է սոցիոլոգիայի նոր ճյուղավորումը, որը հարում է սոցիալական ինժեներիային և ստացել է անվանումը սոցիաէներգետիկայի: Հասարակական գործընթացների ուսումնասիրության համար այս նոր գիտության հասկացության կազմի և կիրառելիության հիմնավորման հետ մեկտեղ ենթարկվում է հեղինակային փոփոխությունների և սոցիալական պայմանների հարմարեցման Ռ. Ֆոլի Հայտնի ասեղնաբուժական մեթոդաբանությունը: Այն ներկայացվում է որպես սոցիալական նոր տեխնոլոգիա, որը հիմնված է սոցիաէներգետիկայի վրա:

Author Biography

Э. Р. Григорьян, Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна

Григорьян Э.Р.
Кафедра социологии и социальной работы Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна (Армения, Ереван)
ernestgrig@hotmail.com

Published
2019-05-25